Vluchtigheid vastleggen

  • Judith Mulder / Fine Art

“Ik heb de neiging alle details in mijn wereld op te nemen. Ik wil graag de controle hebben, ook over situaties waar ik echt geen controle over kan hebben. Dit kan voor nogal wat chaos zorgen. Het ongrijpbare, de vluchtigheid van het moment leg ik met mijn penseelstreken, laag over laag vast. Dit zorgt ervoor dat ik eindeloos door kan gaan met schilderen op hetzelfde oppervlak. In mijn werk onderzoek ik hoe ik mij verhoud tot mijn omgeving. Het is een directe reactie, geleid door intuïtie, onafhankelijk van het redeneerproces. De eerlijkheid, oprechtheid en ongekunsteldheid die zo in mijn werk wordt opgenomen is voor mij fundamenteel. Met mijn werk wil ik een gevoel van ‘overprikkeling’ laten zien. Het levert kritiek op de heden- daagse drukke maatschappij. Door het speelse karakter dat bij het proces komt kijken, houd ik mijn werk luchtig.”

 

www.judithmulder.com