Schrijven als performance

  • Ilke Gers / master Typografie

“Van ArtEZ Press kreeg ik de opdracht om Art at Large vorm te geven, een boek vol essays van kunsthistoricus Marga van Mechelen. De tekst onderzoekt het karakter van performance en installation art, opkomende kunstvormen in de vroege jaren zeventig waarin de begrippen en de grenzen van een op een medium gebaseerde benadering van hedendaagse kunst werd getrotseerd. Mijn ontwerpvoorstel was om de tekst met de hand te schrijven als een langdurige performance van de originele tekst, waarbij strategieën worden gebruikt die in de essays terugkomen. Het is mijn poging, als ontwerper van het boek, om de worsteling met de beperkingen, tekortkomingen en vergankelijkheid van het medium, van taal en het menselijk lichaam tot leven te brengen. Het neemt de lezer mee als participerend publiek door ze te confronteren met letters die nooit hetzelfde zijn en soms eigenaardig omdat ze met de hand zijn gemaakt en niet door mechanische reproductie. De bedoeling hierbij is om de mogelijkheid open te houden actiever en directer betrokken te zijn bij het werk.”