Partijsymboliek in hedendaagse jas

  • Ivonne Hulsink / Graphic Design

“In de hedendaagse verkiezingscampagne spelen de affiches bij lange na niet meer de rol die ze in het verleden vervulden. De kleurrijke en symbolische affiches waren voor de Tweede Wereldoorlog zwaar beladen met ideologische standpunten en golden als het enige propagandamiddel.

 

Met de opkomst van de televisie in de jaren zestig verdween deze symboliek vrijwel helemaal uit beeld. De ideologische boodschap, verbeeld door handgeschreven teksten, illustratief beeldmateriaal en kenmerkende partijsymbolen, maakte plaats voor portretfoto’s van lijsttrekkers, oneliners en lijstnummers.

 

In deze vernieuwde affiches combineer ik de beeldtaal van voor de Tweede Wereldoorlog met de idealen van nu. De hedendaagse affiches van nu vertellen ons weinig. Juist dit medium moet weer worden gebruikt om de inhoud van een partij te vertellen. Het doel van mijn examenwerk is de essentie van de hedendaagse partijen zichtbaar en herkenbaar te maken in de beeldtaal die men tot aan de jaren zestig gebruikte in een hedendaagse jas.”