Logeren in het bos

  • Arjo van Gogh / master Architectuur

“Het werk speelt zich af in de Maashorst, in het noordoosten van Brabant. Een landschap dat bestaat uit weilanden, akkers, bosgebieden, heidevelden en zandduinen. Er wordt de komende decennia een radicaal plan uitgevoerd. Een gebied ter grote van 2500 hectare wordt ontvolkt zodat de oorspronkelijke vegetatie zich kan herstellen en er een nieuwe wildernis ontstaat. Op dit moment heeft het gebied de functie van een groot stadspark waar vooral de ‘gaande mens’ uit omliggende plaatsen komt. Ik wil het tempo in het gebied terugbrengen door het mogelijk maken om er te verblijven.

 

Dit heeft geleid tot een tweetal ontwerpen. De eerste bestaat uit een collectieve logeerboerderij aan de rand van het nieuwe natuurgebied van waaruit het gebied onderhouden kan worden. Het tweede ontwerp is gesitueerd in het natuurgebied. Het is een ondergronds complex van individuele schuilhutten waar wandelaars die lange afstanden hebben afgelegd de nacht door kunnen brengen midden in de nieuwe wildernis.”