Lichamelijkheid van architectuur

  • Richard Blees / master Architectuur

“Onze maatschappij lijkt vooral gericht te zijn op hoeveel theoretische kennis wij op kunnen doen. Ons denken lijkt belangrijker geworden dan ons lichaam. Het belang van het creëren met je eigen handen, het in contact staan met het materiaal om ons heen wordt naar mijn idee te vaak vergeten. In mijn afstuderen heb ik dan ook gezocht naar het ambacht in het maakproces en de lichamelijkheid van architectuur. Door de fascinatie voor ambachtelijkheid ben ik me gaan verdiepen in maaktechnieken. Hoe kan ik iets maken van hout? Wat kan ik met staal? Wat gebeurt er met kunststof als ik het zaag, vervorm of giet? Veel mogelijk- heden van materiaalbewerking heb ik uitgeprobeerd in de werkplaats. Een plek die mij inspireert en waar ik me heb gerealiseerd dat vakmanschap ook in mijn ontwerpproces erg belangrijk is.

 

Zo ben ik gekomen tot het herbestemmen van de van Gendthallen tot ‘de Werfhallen’, een botenwerf waar het vakmanschap van meester op leerling wordt overgedragen. Net zoals je in het bewerken van hout een directe reactie krijgt op je eigen handelingen, zo wil ik dat het lichaam een directe reactie heeft op het materiaal en de ruimte van de Van Gendthallen. Je hebt een andere (lichamelijke) gerichtheid tot het water dan bijvoorbeeld tot het staal of hout. Ik hoop dat je in mijn ontwerp de kloof tussen lichamelijkheid en architectuur overbrugt.”

 

Richard werd uitgeroepen tot een van de Arnhemse Nieuwe door Ontwerp Platform Arnhem (OPA). De film werd door MAXIMAGES gemaakt in opdracht van OPA, CASA en ArtEZ.

 

www.richardblees.nl

Architectuur en Interieur