Kwetsbare beelden

  • Florien Vernooy / Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

“Ik ben altijd op zoek naar materialen om beelden van te maken. Daarnaast onderzoek ik mijn invloed op het vinden, ordenen, assembleren en bewerken van deze materialen. Ik zoek naar de scheidslijn tussen niks toevoegen en te veel toevoegen, ook zoek ik naar de scheidslijn tussen abstract werken en figuratief werken.

 

De materialen die ik gebruik mogen niet al te veel vorm hebben, ze moeten gratis of goedkoop zijn en een leven gehad hebben. De weinige handelingen en bewerkingen, gecombineerd met de weinige waarde van de materialen, maken mijn beelden kwetsbaar, zowel inhoudelijk als formeel.

 

Ik verzamel afbeeldingen en maak collages over diverse onderwerpen, zoals mensen (in een groep of juist heel alleen), fragiele lichamen en lichaamshoudingen, machtsverhoudingen, ritmes, architectuur, landschappen, korte teksten en kleur- en materiaalstalen. Deze beeldverzameling vormt het uitgangspunt voor mijn beelden. Zodra ik begin te werken laat ik mijn ideeën hierover los en ga ik van denken naar maken. Het gaat uiteindelijk om het beeld dat ontstaat.”

 

florienvernooy.wordpress.com