Kleuren horen

  • Myrthe te Lintelo / Fine Art / Honours Programme

Myrthe te Lintelo studeerde in juni 2013 af bij de bacheloropleiding Fine Art (specialisatie Sculpture) in Enschede en bij het Honours Programme. Myrthe is geïnteresseerd in het sublieme, het primitieve, en de verbinding tussen geest en lichaam. Voor het Honours Programme deed ze een theoretisch en beeldend onderzoek naar synesthesie, meer specifiek ‘kleurenhoren’ waarbij muzikale geluiden in het brein worden omgezet naar beelden. Met dit onderzoek vulde ze haar bachelorscriptie ‘AUDIOVISUEEL. Kunstzinnige synesthetische strategieën’ aan en studeerde zo als het ware verzwaard af. Myrthe start in september bij de Master Fine Art van de LUCA school of arts, Sint-Lukas, Brussel.

 

Onderzoek voor het Honours Programme
Vanuit haar interesse in beeldende kunst en muziek en in nieuwe creatieve methoden, verdiepte Myrthe zich in het ‘kleurenhoren’. “Ik ben jaloers op iedereen die kleuren ziet bij klanken en heb een fascinatie voor synesthesie (een eigenschap die ik zelf niet bezit). Daarom ben ik op zoek gegaan naar strategieën om het ‘kleurenhoren’ aan te leren – om zelf muziek om te zetten in beelden.”

 

Massive Attack, Eddie Vedder en Hans Zimmer
Het onderzoek resulteerde in een theoretische reflectie en een serie tekeningen gemaakt op muziek. “Ik bestudeerde onder andere het werk van Wassily Kandinsky, een Russische beeldend kunstenaar die de overeenkomsten tussen kleuren en het karakteristieke timbre van muziekinstrumenten heeft beschreven. In 1911 schilderde hij bijvoorbeeld een abstract werk geïnspireerd op een muziekstuk van Schönberg. Om de wisselwerking tussen geluid- en beeldaspecten technisch te kunnen duiden heb ik daarnaast een analysemodel opgesteld. Daarbij heb ik als voorbeeld digitale muziekvisualisatie, oftewel Music Visualizers, gebruikt. Uiteindelijk heb ik zestien tekeningen gemaakt bij verschillende muziekstukken, onder andere van Massive Attack, Eddie Vedder en Hans Zimmer. Van deze tekeningen heb ik het werkproces beschreven en ik heb hun beeldaspecten geanalyseerd.”

 

Andere vormen van synesthesie
“Hetgeen ik heb ontwikkeld is eerder ‘toegepaste’ synesthesie dan ‘natuurlijke’ synesthesie. Waar het mij om ging, was het toepassen van de techniek van synesthesie op mijn werk. De uitkomst is een overzicht van persoonlijke koppelingen tussen muziek en beeld, maar nog geen duidelijke methode. In het vervolg zou ik willen experimenteren met andere vormen van synesthesie, zoals de koppeling tussen het zicht en de huid; het voelen met de ogen. Ik zou dit onderzoek ook graag nog voortzetten in driedimensionale vorm, met bijvoorbeeld klei.”

 

www.myrthetelintelo.wordpress.com

 

Bekijk hier alle projecten van het Honours Programme