De Perfecte Mens

  • Marco Klein Nijenhuis / Comic Design

“Mijn afstudeerwerk is een stripverhaal met als werktitel
‘De Perfecte Mens’. Het verhaal gaat over een man met een geheim, hij is 150 jaar oud en onsterfelijk. Hij verliest alle binding met de wereld als zijn enige vriendin en vertrouwelinge van zijn geheim sterft. Dan kruist de kleindochter van de gestorven vriendin zijn pad. Ze ziet in hem de redding voor haar ongeneeslijk zieke zoon. Hij komt voor een lastige keuze te staan die hem weer terug de wereld inzet. Mijn inspiratie voor dit verhaal komt voort uit de wereld van de medische wetenschap en de voort- durende zoektocht om het leven te verlengen. De gedachte om als enig persoon niet te verouderen vind ik een interessant uitgangspunt om een verhaal uit te werken en met deze thematiek te verbinden.”

 

www.marcokleinnijenhuis.nl