De design-antropoloog

  • Juliëtte Huygen / Product Design / Honours Programme

Juliette Huygen studeerde Product Design en volgde het Honours Programme. Met haar producten wil ze andere perspectieven bieden en discussie oproepen. Als ‘design-antropoloog’ analyseerde ze in haar afstudeerwerk onze houding ten opzichte van euthanasie; in dit kader ontwierp ze vier objecten en een boek. Voor het Honours Programme onderzocht ze de rol van de ontwerper bij het vormgeven van rituelen. Juliette won het stipendium 2013 van de Groote Sociëteit in Arnhem. Met haar winnende projectplan start ze een onderzoek naar de rol van design bij het bespreken van onderwerpen als ziekte, dood en verdriet met kinderen.

 

Onderzoek voor het Honours Programme
“Als ontwerper put ik uit mezelf, uit mijn persoonlijke fascinaties. Rituelen spelen een grote rol in mijn dagelijks leven. Tradities bieden troost, veiligheid en zekerheid. Wat zijn rituelen eigenlijk en waarom hebben mensen er behoefte aan? Met dit onderzoek probeer ik een antwoord te vinden op de vraag of er een toekomst is voor rituelen en hoe de productontwerper daar vorm aan kan geven.”

 

De intrinsieke kracht van het object
“Rituelen ontstaan uit een behoefte om van iets onbegrijpelijks een verhaal te maken. Via rituelen kunnen mensen orde scheppen in hun emoties en moeilijke dingen een plaats geven. De meeste van onze rituelen komen voort uit dagelijkse handelingen, vaak onbewust.” Na een analyse van de kenmerken en het ontstaan van rituelen, heeft Juliette gekeken naar de rol van attributen. “Muziek bijvoorbeeld kan een manier zijn om emoties op te roepen, maar objecten hebben diezelfde kracht. Omdat producten herkenbaar zijn binnen hun dagelijkse context, kunnen ze eenvoudig symbool voor iets staan. Bovendien refereren ze aan een bepaald pragmatisch gebruik. Dit intrinsieke aspect van het product kan voor het ritueel van grote betekenis zijn.”

 

Lotsmunt
Voor haar afstudeerproject bij Product Design heeft Juliette zich verdiept in euthanasie. “Hoe ga je om met een keuze voor de dood? Rituelen zouden daar een rol in kunnen spelen, aangezien ze in dit onderwerp hun doel vinden: het creëren van zekerheid bij angst en chaos, emoties structureren en een uitweg bieden. Bij euthanasie zijn we afhankelijk van de dokter en van regeltjes, terwijl het juist over een persoonlijke keuze moet gaan. Om dit verhaal te vertellen en een manier te bedenken om met de onzekerheid om te gaan, heb ik onder andere de Lotsmunt ontworpen. In dit product zijn verschillende aspecten van een munt en een tol samengebracht, inclusief bijbehorende symboliek: de tweezijdigheid, de heffing die men moet betalen, kop of munt als beslissingselement. Mijn product maakte emoties los, zette aan tot actie (het draaien van de tol) en leidde soms tot het bespreekbaar maken van grotere thema’s rond het leven en de dood. Uit het onderzoek kan ik concluderen dat het mogelijk is om rituelen opnieuw uit te vinden en te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat design de kracht heeft om ritualistiek in stand te houden of zelfs nieuw leven in te blazen.”