Bevroren tijd

  • Karen Gerritsen / Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

“Je kunt er veel of weinig van hebben. Je kunt hem benutten of uitzitten, je kunt hem verduren, wonden laten helen of op hem vooruit zijn. Maar van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan onszelf?

 

Onze drukke levens maken het lastig om het onderscheid nog waar te nemen tussen wat ik de ‘kloktijd’ noem, met zijn universele regels en rigide opdelingen, en die andere tijd, die als het ware onder onze klokken door stroomt, even kalm als onverstoorbaar, en die een meer persoonlijk, meer innerlijk ritme lijkt te raken.

 

Tijd, ingevroren en stilgezet. Het druppen herinnert aan het vergaan ervan. Een subtiele beweging in het water, en weg is het. Het bevestigt de waarde van het nu.

 

Pas door uit de agenda van de wereld te stappen kan ik zoiets als een eigen tijd betreden. Een ritme dat aanvoelt als van mij want ‘de ware tijd komt pas tot leven als de klokken zwijgen’.”

 

www.karengerritsen.com

Docentopleidingen